point
 
news
 
2012年7/9-7/14心智圖法_青少班熱烈招生中!!!

課程大綱
--------------------------------------------------------
1.如何應用心智圖法來提升閱讀理解力
2.如何應用心智圖做好功課筆記
3.快速記憶的技巧
4.如何應用心智圖法來創意寫作
---------------------------------------------------------
時間:7/9(一 )-7/14(六)AM13:30—17:30
地點:孫易新心智圖法教室
           台北市忠孝東路五段508-3號1樓

限額15名  
採電話報名入場 或 網路線上報名
報名專線:02-23466136
名額有限請儘速報名
 


Design by Shadow Studio®