point
 
news
 
2014年07/21-07/25 心智圖法_兒童班熱烈招生中!!!

課程大綱
--------------------------------------------------------
1.如何應用心智圖法來提升邏輯思考能力
2.如何應用心智圖做好功課筆記
3.快速記憶的技巧
4.如何應用心智圖法來創意寫作
---------------------------------------------------------
時間:07/21(一)~07/25(五) 9:00-16:00
地點:孫易新心智圖法教室
         台北市忠孝東路五段508-3號1樓

限額18名
採電話報名入場 或 網路線上報名
報名專線:02-2346-6136
名額有限 請儘速報名


Design by Shadow Studio®