point
 
news
 
2014年01/21-01/25心智圖法_青少班熱烈招生中!!!

課程大綱
--------------------------------------------------------
1.如何應用心智圖法來提升邏輯思考
2.如何應用心智圖做好功課筆記(短篇、長篇)
3.快速記憶的技巧
4.如何應用心智圖法來邏輯寫作
---------------------------------------------------------
日期:01/21(二)- 01/25(六)
時間:09:00-16:00
地點:孫易新心智圖法教室
         台北市忠孝東路五段508-3號1樓

限額18名
採電話報名入場 或 網路線上報名
報名專線:02-2346-6136
名額有限請儘速報名


Design by Shadow Studio®